Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Lịch tàu khách năm 2013

TT Tên tàu Quốc tịch GRT Dài Mớn nước Ngày-giờ đến Ngày-giờ đi Đại lý
1 AEGEAN ODYSSEY Malta    12.094 140,5 5,5 13.00 ngày 07/01/2013 20.00 ngày 07/01/2013 Vosa Nha Trang
2 VOLENDAM Netherland    61.214 237,9 8,1 10.00 ngày 15/01/2013 23.00 ngày 15/01/2013 Vosa Nha Trang
3 VOLENDAM Netherland    61.214 237,9 8,1 08.00 ngày 27/01/2013 17.00 ngày 27/01/2013 Vosa Nha Trang
4 SUPERSTAR GIMINI Bahamas    50.760 229,84 6,8 07.00 ngày 29/01/2013 16.00 ngày 29/01/2013 MACS Khánh Hòa
5 MINERVA Bahamas    12.450 134 4,8 08.00 ngày 01/02/2013 14.00 ngày 01/02/2013 Vosa Nha Trang
6 CLIPPER ODYSSEY Bahamas      5.218 103 4,3 06.00 ngày 05/02/2013 18.30 ngày 05/02/2013 Vosa Nha Trang
7 VOLENDAM Netherland    61.214 237,9 8,1 10.00 ngày 12/02/2013 23.00 ngày 12/02/2013 Vosa Nha Trang
8 SILVER SHADOW Bahamas    28.258 186 6,2 07.00 ngày 01/03/2013 13.00 ngày 01/03/2013 Công Ty Hải Long
9 SILVER SHADOW Bahamas    28.258 186 6,2 12.00 ngày 11/03/2013 18.00 ngày 11/03/2013 Công Ty Hải Long
10 AMSTERDAM Netherland    62.725 237 8,1 08.00 ngày 15/03/2013 18.00 ngày 15/03/2013 Vosa Nha Trang
11 AURORA Bermuda    76.152 271,1 8,4 08.00 ngày 19/03/2013 18.00 ngày 19/03/2013 Vosa Nha Trang
12 QUEEN VICTORIA UK    90.049 294 8,2 07.00 ngày 21/03/2013 18.00 ngày 21/03/2013 Công Ty Hải Long
13 SILVER SHADOW Bahamas    28.258 186 6,2 07.00 ngày 30/03/2013 13.00 ngày 30/03/2013 Công Ty Hải Long
14 CELEBRITY MILLENNIUM Liberia    90.228 294 8,3 07.00 ngày 07/4/2013 18.00 ngày 07/4/2013 Công Ty Hải Long
15 SILVER SHADOW Bahamas    28.258 186 6,2 12.00 ngày 07/4/2013 18.00 ngày 07/4/2013 Công Ty Hải Long
16 DIAMOND PRINCESS Bermuda  115.875 288,3 8,5 07.00 ngày 11/4/2013 18.00 ngày 11/4/2013 Công Ty Hải Long
17 SUN PRINCESS Bermuda    77.441 261,31 8,1 07.00 ngày 16/4/2013 17.00 ngày 16/4/2013 Công Ty Hải Long
18 SILVER SHADOW Bahamas    28.258 186 6,2 07.00 ngày 19/4/2013 13.00 ngày 19/4/2013 Công Ty Hải Long
19 DIAMOND PRINCESS Bermuda  115.875 288,3 8,5 07.00 ngày 23/4/2013 17.00 ngày 23/4/2013 Công Ty Hải Long
20 SUN PRINCESS Bermuda    77.441 261,3 8,1 07.00 ngày 03/8/2013 17.00 ngày 03/8/2013 Công Ty Hải Long
21 AMSTERDAM Netherland    62.725 237 8,1 08.00 ngày 26/10/2013 17.00 ngày 26/10/2013 Vosa Nha Trang
22 DIAMOND PRINCESS Bermuda  115.875 288,3 8,5 07.00 ngày 28/10/2013 17.00 ngày 28/10/2013 Công Ty Hải Long
23 SILVER SHADOW Bahamas    28.258 186 6,2 12.00 ngày 05/11/2013 18.00 ngày 05/11/2013 Công Ty Hải Long
24 SILVER SHADOW Bahamas    28.258 186 6,2 07.00 ngày 20/11/2013 13.00 ngày 20/11/2013 Công Ty Hải Long
25 SILVER SHADOW Bahamas    28.258 186 6,2 12.00 ngày 30/11/2013 18.00 ngày 30/11/2013 Công Ty Hải Long
26 VOLENDAM Netherland    61.214 237,9 8,1 10.00 ngày 17/12/2013 23.00 ngày 17/12/2013 Vosa Nha Trang
27 VOLENDAM Netherland    61.214 237,9 8,1 08.00 ngày 29/12/2013 17.00 ngày 29/12/2013 Vosa Nha Trang
28 EUROPA 2 Bahamas    30.277 225,25 6,5 08.00 ngày 29/12/2013 13.00 ngày 29/12/2013 Vosa Nha Trang

 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017